Jiří Marek Fiala                      terapie Plzeň > Duchovní příčiny nemocí

Duchovní příčiny nemocí


Jestliže lidský duch v konfrontaci se životem okolo sebe trvale nesprávně reaguje, vzniká vada převodu životní energie v duševních tělech, která vyvolá oslabení vitality některého orgánu nebo místa v těle. Toto místo se stává místem nejmenšího odporu vůči narušení homeostázy, vůči vniknutí narušitelů. Medicína to označuje jako orgánovou slabost, místo nejmenšího odporu – locus minoris resistentiae. Na krátkodobém odstraňování těchto poruch vedení životní energie je např.  založena akupunktura a akupresura. Jakmile  se však změní způsob myšlení, cítění a chtění dotyčného, poruchy vedení životní energie se odstraní. Proto také není nevyléčitelných nemocí. Projevení nemocí je signál, výzva k přehodnocení dosavadních postojů, způsobů myšlení a cítění, ke změně vnímání dějů okolního světa. Nemoc si vnutí pozornost, když jemnějších pohnutek duchovního vedení nebylo dbáno. Nemoc člověka nabádá k nápravě, obnovuje harmonii, vyjevuje skryté, stává se spravedlností. Je plně v možnostech lidského ducha vyhnout se jakékoliv nemoci!??

 

Duchovní příčiny nemocí jsou u každého člověka individuální a k jejich odhalení je potřeba hlubší cesty do lidského nitra. Obecně se  ale v symbolice nemocí dá říci, že některé emoce způsobují shodné nemoci u více lidí. Předkládáme Vám tedy alespoň orientační přehled některých možných duchovních příčin nemocí.

 

Aids – vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem. 

Akné – nežitá a nečistá sexualita

Alergie – nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus – neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angina pektoris – potlačování přirozené citovosti.

Astma – nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti

Bolesti hlavy – difuzní – převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese – nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítána odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes – nevděčnost za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je „zakyslá“ povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváží si jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti – karmy). 

Frigidita – přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus není odevzdanost, přemíra zištnosti a egoismu

Infarkt myokardu – vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv

Impotence mužů – nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity

Infekce, chřipky, nachlazení – pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování – nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání – v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality

Kouření – neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi

Kožní vyrážky – porucha vztahu osobnosti a prostřední, negativní mentální energie chce z těla ven

Krk – časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem

Ledviny – porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Lupenka – přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti – karmy)

Menstruační poruchy – potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy – chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř – člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice – trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difuzní bolesti hlavy.

Nechutenství – nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost – nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak – nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

 

Nohy  -       celková slabost – ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit,                             že už všemu rozumí

-       kolena – nedostatek pokory

-       kotníky – nadměrný pocit životní jistoty

-       kyčelní klouby – pohodlnost ducha

-       křečové žíly – libování si ve stereotypu života

-       nedostatek energie od kolen níže – neochota vyjít lidem vstříc

Oční vady      –           krátkozrakost – silná subjektivita a přehnané vidění

                                    detailů

                                    

-          dalekozrakost – nevidění důležitých detailů, nevidění

            vlastního podílu

                  v negativních jevech vlastního života

-          barvoslepost – slepota pro rozmanitost života

-          šilhání – nevidění vícerozměrnosti problémů

-          šedý zákal – nemocný nechce vidět ostrosti život, aby je

            nemusel řešit, také nenávistné pohledy

-          zelený zákal – vidí jen to, co vidět chce.

Páteř – nedostatek hrdosti a přímosti ducha, bolest v kříži = pocit pracovního přetížení

Plíce   –    podvědomá snaha omezovat svobodnou vůli jiných, nenechat druhé dýchat.

Přejídání – pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Rakovina - extrémní sobectví v některé oblasti bytí (směrování nádorového bujení při odchylkách:

prsa = zadržený tok lásky ke všem dětem a mužům,  

děloha, prostata = zadržený tok lásky při sexuálním aktu,

zažívací trakt = egoismus v žití života, v trávení života, 

tlusté střevo = snaha přijímat výhody bez vlastní protihodnoty, mozek = egocentrismus myšlení, 

plíce = egocentricky pojatá svoboda lidského ducha,

jazyk = řečí vyrazit maximum pro svůj prospěch,

hltan = bezohledné přijímání čehokoliv, 

kůže = křečitově sobecké oddělení se od okolí, 

štítná žláza = egocentrické pojetí osobnosti,

varlata, vaječníky = egocentrické pojetí rodiny, potomstva)

Ruce – snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě, tenisový loket  = do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

.


 (převzato z knihy Duchovní příčny nemocí – 3. upravené a rozšířené vydání, Josef Staněk – Jana Brzobohatá, Agape Brno, 1999)