Jiří Marek Fiala                      terapie Plzeň > Numerologická poradna

Numerologická poradnaNumerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami. Díky těmto informacím se pak můžeme lépe orientovat v životě a pohlížet kolem sebe s větší tolerancí a pochopením.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by snadněji možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.

Datum narození i jméno obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa. Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využijeme a zda otevřeme pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění a tím i k celkovému zdraví.

Ještě bych snad připomněl, že numerologie, stejně jako astrologie a jiné,  je věda, které se člověk musí věnovat, aby pochopil souvislosti a obrazy, které se pak sestavují v jeden celek. Je potřeba mít zkušenosti a hodí se alespoň částečná znalost psychologie. Udělat správný numerologický rozbor není tak jednoduché a žádný program na internetových stránkách to nedokáže.


Submenu