Jiří Marek Fiala                      terapie Plzeň > O sobě

O sobě

ŽIVOT JE MOŽNOST...

Narodil jsem se do tohoto světa v roce 1960 v Plzni a jako všichni ostatní jsem netušil, co všechno mě tady na této krátké pouti čeká. Jako miminko jsem byl záslužný pozornosti ostatních, protože moje porodní váha byla přes 5kg. To by se možná mohlo líbit mně, ale rozhodně ne mojí mamince u porodu. Dnes již vím, že jsem se od maminky nechtěl oddělit, protože jsem tušil, že to nebude jednoduché. Vzal jsem tedy na sebe podobu "Račího" muže a od té chvíle zažívám každodenní život v plné jeho kráse, hojnosti a lásce, ale také v bolesti a utrpení, jak už to tady na této planetě chodí...

Čím více jsem prožíval bolestnou stránku života, tím více se měnily mé hodnoty ve vztahu k životu, k lidem, ale i k Zemi, vesmíru a vůbec ke všemu, co tvoří náš okolní svět. Svůj hloubavý potenciál, se kterým jsem se narodil a jenž mi začal být přítěží, filozofické myšlení a soucítění s ostatními mne přivedlo na cestu, kterou bych obecně nazval cestou poznání. Je to velmi dlouhý, až nekončící seznam otázek proč  a nekonečný výčet odpovědí protože. A tak jsem se stal hledačem, jako nespočet ostatních a díky tomu  jsem začal vidět věci "odjinud".

Naučil jsem se číst mezi řádky a věci, které jsou na první pohled úplně jasné, ve mě vždy vyvolávají nedůvěru. Pochopil jsem, že realita života nás tak pohlcuje, že nevidíme důležité skutečnosti, které tento obraz vytvářejí. Tou základní skutečností  je naše vlastní Božství, které se pro tento obraz rozhodlo. Od něj se pak odvíjí celý náš životní příběh.

Nemám v úmyslu zde vyjmenovávat všechny školy, kurzy a semináře, které jsem absolvoval za léta, stejně na mnoho věcí jsem si musel přijít sám.  Pochopil jsem, že tělo je chrám duše a "stav zdraví" nám vlastně ukazuje, do jaké míry je vztah mezi naším tělem, duší, duchem a vesmírem v harmonii.  Vše v tomto vesmíru, světě  a v nás je propojeno,  jedno se odvíjí od druhého a funguje na jednotných principech.

Jeden ze zákonů v tomto Bytí je, že "vše se neustále mění a proměňuje". Přál bych si, aby moje proměna byla vždy nasměrována ve prospěch celku...