Jiří Marek Fiala                      terapie Plzeň > Zdraví - obecně

Zdraví - obecně

        
       

VŠE JE ENERGIE...

Od chvíle, kdy napsal Albert Einstein vzorec E=mc2, se změnil svět. Zdá se, že s teorií - vše je energie, se částečně i svět proměnil, ale zdaleka však nezasáhl do všech našich přesvědčení a naučených programů.  

Chceme-li přijmout fakt o tom, že všechny děje vesmíru – tedy i našeho světa,  jsou tvořeny stavem a pohybem energie,  máme co dělat se změnou našeho celkového pohledu na veškeré dění. Měli bychom pochopit, že zdaleka ne všechny druhy energií jsou nám doposud známy a ty které známe, jsou jen velmi malým dílkem celého spektra. Vzhledem k tomu, že jsou mnohé neměřitelné (některé se již změřit dají - např. aura, meridiány), dá se jejich existence odpozorovat z okolních vlivů přírody a nebo různými pokusy jako třeba pan Masaru Emoto s vodou. https://www.youtube.com/watch?v=wmpQBU5DZro 

Na podobných principech funguje homeopatie, která se ani dnes nedá vysvětlit, natož pak podložit současnými vědními obory. O jejím fungování je vypracováno mnoho studií a to i se zvířaty, kde odpadá placebo efekt. Pokud zaměříme své nové poznatky na živé bytosti, člověka a jeho život, zdraví, smrt a přeneseme je  do  Einsteinovo vzorce o zachování energie, budeme se muset zabývat transformací po fyzické smrti, inkarnací a reinkarnací, také pak tvoření bytostí vesmírnými zákony (lze vyčíst ze symbolů – astrologie, numerologie). To vše již tu dávno bylo popsáno v moudrých knihách, mnohých učení, ale také obsahem  náboženství, mnohdy zneužívajících lidskou víru k manipulaci nebo k fanatismu.

Zdá se, že pokud si chceme v životě pomoci, musíme se odprostit od všech předsudků či dogmat a přijmout fakt, že to, jak žijeme svůj život, má ve skutečnosti mnoho podúrovní. Ty pak, pokud zůstanou nezměněny, nemohou se ve skutečnosti žádné velké změny v našem životě, ani v našem těle odehrát. Zázračná uzdravení a velké životní změny se odehrávaly vždy v jiných energetických úrovních, než pod břitem skalpelu, nebo dávkou chemických léků.

V rámci vývoje a pochopitelnosti jsem došel k teorii, která již je známa ve světě, tak vyzkoušena v mé praxi. Velmi zjednodušeně řečeno – každý máme v sobě systém (říkáme mu třeba vnitřní lékař, jinak ANS ), který pracuje samostatně a zodpovídá za to, že vše v nás pracuje vyváženě a v případě nějaké změny, nebo infekce doladí náš organismus tak, aby se s tím co nejrychleji a bez následků vypořádal. Hlídá tedy naši imunitu – stará se o informační pole našich buněk. Pokud tuto funkci máme v pořádku, je předpoklad, že žádnou nemocí netrpíme a v budoucnu nám ani žádná nehrozí. Tato situace se však změní v momentě, kdy tento systém nemůže pracovat správně díky zátěžím, které ho postupně oslabují a někdy i vyřazují z činnosti. Jedním ze základních faktorů oslabování ANS je stres. (vždy a v různé míře vzniká nepřijetím dané situace - t.z.v. vnitřní odpor).

Úroveň stresu v těle není dána momentální psychickou a fyzickou kondicí člověka, nebo jeho aktuálním pocitovým stavem. Mnoho z nás stav zátěže vůbec necítí, dokud se pak neprojeví v oblasti zdravotních problémů. Opravdový stav vnitřní zátěže lze dnes již změřit.

Pokud je stresové zatížení vysoké, jsou adaptační systémy přetíženy a tělo je pak na buněčné úrovni vystaveno chaosu. To je pak  příčinou následujících  zdravotních komplikací. Řešení tohoto stavu je předmětem dalších postupů léčby. Ty jsou  různé, podle medicínských nebo alternativních směrů. Jeden by však měl být prioritní - odstranění stresových zátěží na vědomé i nevědomé úrovni (vnitřní odpor).

Pokud tedy chceme něco změnit, musíme vždycky změnit stav a pohyb energie. To je zákonitost a ten, kdo to pochopí, je vždy o krok dále...